Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIDZIDZO 9

Ndeipi Nzira Yakanakisisa Yokugadzirira Nayo Misangano?

Ndeipi Nzira Yakanakisisa Yokugadzirira Nayo Misangano?

Cambodia

Ukraine

Kana uri kudzidza Bhaibheri nemumwe weZvapupu zvaJehovha, ungangodaro uchiedza kufanoongorora mashoko acho musati maita chidzidzo chimwe nechimwe. Kuti ubatsirwe zvikuru, zvakanaka kuti uitewo saizvozvo usati wapinda musangano weungano. Tinonyanya kubatsirwa kana tikagara tichidaro.

Sarudza kuti uchadzidza nguvai uye uri kupi. Inguvai yaunogona kunyatsoisa pfungwa dzako pane zvaunodzidza? Mangwanani-ngwanani here, usati watanga kuita basa rako kana kuti kumanheru vana varara? Kunyange kana usingakwanisi kudzidza kwenguva yakareba, sarudza kuti inguva yakawanda sei yaungashandisa pakudzidza, woita kuti pasava nechinhu chinokuvhiringidza. Tsvaka nzvimbo yakanyarara, uye bvisa zvinhu zvose zvinokanganisa nokudzima redhiyo, terevhizheni, uye serura. Kunyengetera usati wadzidza kuchakubatsira kuti usanyanye kufunga zvimwe zvinhu kuitira kuti uise pfungwa paShoko raMwari.—VaFiripi 4:6, 7.

Maka mhinduro, uye gadzirira kuzopindura. Tanga nokunzwisisa kuti nyaya yacho iri kutaura nezvei. Funga nezvemusoro wenyaya yacho kana kuti wechitsauko chacho, ona kuti musoro mudiki mumwe nomumwe unobatana sei nenyaya yacho, uye ongorora chero mifananidzo nemibvunzo yokudzokorora zvinosimbisa pfungwa huru. Ibva waverenga ndima imwe neimwe uye tsvaka mhinduro dzemibvunzo yakadhindwa. Tsvaka woverenga magwaro asina mashoko akaiswa mundima uye funga kuti anotsigira sei nyaya yacho. (Mabasa 17:11) Paunowana mhinduro yomubvunzo wacho, maka mashoko mashomanana anokosha ari mundima anozokubatsira kuyeuka mhinduro yacho. Zvadaro, wava pamisangano unogona kusimudza ruoko rwako kana uchida wopa mhinduro pfupi uchishandisa mashoko ako.

Nokuongorora nyaya dzakasiyana-siyana dzinokurukurwa vhiki imwe neimwe pamisangano, uchawedzera pfungwa itsva ‘mudura rako repfuma’ yezivo yeBhaibheri.Mateu 13:51, 52.

  • Chii chaunogona kugara uchiita kuti ugadzirire misangano?

  • Ungagadzirira sei kuti uzopindura pamusangano?