Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 24

Mari Inoshandiswa Pabasa Redu Romunyika Yose Inobva Kupi?

Mari Inoshandiswa Pabasa Redu Romunyika Yose Inobva Kupi?

Nepal

Togo

Britain

Sangano redu rinobudisa mazana emamiriyoni emaBhaibheri nemamwe mabhuku gore negore uye rinoaparadzira risingabhadharisi. Tinovaka nokugadzirisa Dzimba dzoUmambo uye mahofisi emapazi. Tinotsigira zviuru zvevashandi vepaBheteri nemamishinari, uye tinopa ruyamuro munguva dzenjodzi. Saka ungashamisika kuti, ‘Mari yekuita zvose izvi inobva kupi?’

Hatibvisi chegumi, kubhadharisa vanhu mari kana kufambisa ndiro patinoungana. Kunyange zvazvo zvichidhura kutsigira basa redu rokuparidza, hatipemhi mari. Makore anopfuura zana adarika, magazini yechipiri yeNharireyomurindi yakataura kuti tinodavira kuti Jehovha ndiye anotsigira basa redu uye “hatizombopemhi kana kukumbira vanhu kuti vatitsigire”—uye hatina kumbobvira taita izvozvo!Mateu 10:8.

Mabasa edu anotsigirwa nemipiro yokuzvidira. Vanhu vakawanda vanoonga basa redu rokudzidzisa Bhaibheri uye vanoritsigira nemipiro. Zvapupu pachazvo zvinofara kupa nguva yazvo, simba, mari uye zvimwe zvinhu pakuita kuda kwaMwari mupasi rose. (1 Makoronike 29:9) PaImba yoUmambo pane mabhokisi emipiro okuti vaya vangada kupa mipiro vaite kudaro. Kana kuti mipiro yacho inogona kupiwa pachishandiswa nzvimbo yedu yepaIndaneti, yejw.org. Mari yakawanda yacho inobva kuvanhu vasina kupfuma, kufanana nechirikadzi yaiva murombo yakarumbidzwa naJesu kuti yakaisa tumari tuviri tuduku mumudziyo wokuisira mari. (Ruka 21:1-4) Nokudaro chero ani zvake anogona kugara ‘achitsaura chimwe chinhu’ kuti ape “sezvaakasarudza kuita mumwoyo make.”1 VaKorinde 16:2; 2 VaKorinde 9:7.

Tine chivimbo chokuti Jehovha acharamba achikurudzira vaya vanoda ‘kumukudza nezvinhu zvavo zvinokosha’ pakutsigira basa roUmambo kuitira kuti kuda kwake kuitwe.Zvirevo 3:9.

  • Chii chinoita kuti sangano redu risiyane nezvimwe zvitendero?

  • Mipiro yokuzvidira inoshandiswa sei?