Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 12

Basa Redu Rokuparidza Umambo Rakarongwa Sei?

Basa Redu Rokuparidza Umambo Rakarongwa Sei?

Spain

Belarus

Hong Kong

Peru

Pasara nguva pfupi kuti afe, Jesu akazivisa kuti: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.” (Mateu 24:14) Asi basa iri rokuparidza munyika yose raizoitwa sei? Nokutevedzera muenzaniso wezvakaitwa naJesu achiri panyika.—Ruka 8:1.

Tinoedza kutaura nevanhu padzimba dzavo. Jesu akadzidzisa vateveri vake kuparidza mashoko akanaka paimba neimba. (Mateu 10:11-13; Mabasa 5:42; 20:20) Vaevhangeri ivavo vemuzana remakore rokutanga vaipiwa nzvimbo dzokuti vaparidzire. (Mateu 10:5, 6; 2 VaKorinde 10:13) Mazuva anowo basa redu rokuparidza rakanyatsorongwa, uye ungano imwe neimwe inopiwa nzvimbo yayo yokuti iparidzire. Izvi zvinoita kuti tikwanise “kuparidzira vanhu nokupupura kwazvo” sezvakarayirwa naJesu.—Mabasa 10:42.

Tinoedza kutaura nevanhu kwose kwose kwavanogona kuwanika. Jesu akasiyawo muenzaniso nokuparidzira munzvimbo dzaiwanika vanhu vakawanda, dzakadai sepamhenderekedzo pegungwa kana kuti patsime raishandiswa nevanhu vemunharaunda. (Mako 4:1; Johani 4:5-15) Isuwo tinokurukura nevanhu nezveBhaibheri kwose kwose kwatinogona kuita kudaro—pamigwagwa, munzvimbo dzinoitirwa mabhizimisi, mumapaki, kana kuti parunhare. Pazvinenge zvakakodzera tinopupurirawo kuvavakidzani, vanhu vatinoshanda navo, vatinodzidza navo, uye hama dzedu. Zvose izvi zvakaita kuti mamiriyoni evanhu pasi pose vanzwe “mashoko akanaka okuponesa.”—Pisarema 96:2.

Pane munhu waungafunga nezvake here waunogona kuudzawo mashoko akanaka oUmambo hwaMwari uye zvinorehwa nemashoko iwayo pane ramangwana rake? Usarega kuudzawo vamwe mashoko aya anopa tariro. Vaudzewo nokukurumidza sezvaunogona!

  • “Mashoko akanaka” echii anofanira kuziviswa?

  • Zvapupu zvaJehovha zviri kutevedzera sei zvaiitwa naJesu pakuparidza?