Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Dzoka Kuna Jehovha

Jehovha anotsvaga makwai akarasika, anokukumbira kuti udzoke kwaari.

Tsamba Inobva kuDare Rinodzora

Tsamba ino yeDare Rinodzora inokumbira vaya vakatsauka kuti vadzoke.

CHIKAMU 1

“Ndichatsvaka Rakarasika”

Mwari anoona gwai rakarasika serisingachabatsirike here?

CHIKAMU 2

Kuzvidya Mwoyo—“Tinomanikidzwa Munzira Dzose”

Kana uri kutadza kuitira Jehovha zvawaimboita, ungaitei kuti ubatsirwe nesimba rake?

CHIKAMU 3

Kurwadziswa Nemumwe Munhu—Kana Tiine ‘Chikonzero Chokunyunyuta’

Pfungwa nhatu dzemuBhaibheri dzinogona kukubatsira kana watadzirwa nemumwe munhu waunonamata naye.

CHIKAMU 4

Kuzvipa Mhosva—“Ndichenesei Pachivi Changu”

Ungawana sei zororo rinobva pakuva nehana yakachena?

CHIKAMU 5

Dzokai “KuMufudzi noMutariri weMweya Yenyu”

Kana ndichida kudzoka kuna Jehovha, ndotangira papi? Ungano ichanditambira sei?

Mhedziso

Unoyeuka here kufara kwawaiita uine vanhu vaJehovha?