Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 15

Nei Uchifanira Kuramba Uchidzidza Zvakawanda nezvaJehovha?

Nei Uchifanira Kuramba Uchidzidza Zvakawanda nezvaJehovha?

1. Kuramba uchidzidza Bhaibheri kuchakubatsira sei?

Hapana mubvunzo kuti kuongorora uku muchidimbu zvinhu zvinokosha zvinodzidziswa neBhaibheri kwasimbisa kuda kwaunoita Jehovha. Unofanira kuramba uchishandira kusimbisa rudo urwu. (1 Petro 2:2) Tariro yako youpenyu husingaperi inoenderana nokuti ucharamba here uchiswedera pedyo naMwari nokudzidza Shoko rake.Verenga Johani 17:3; Judha 21.

Sezvaunowedzera kuziva Mwari, kutenda kwako kucharamba kuchisimba. Kutenda kuchakubatsira kuti ufadze Mwari. (VaHebheru 11:1, 6) Kuchaita kuti upfidze uye uchinje mararamiro ako kuti zvikubatsire.Verenga Mabasa 3:19.

2. Kuziva kwaunoita Mwari kungabatsira sei vamwe?

Unogona kuva noukama hunokosha naJehovha

Zviri pachena kuti uchada kuudzawo vamwe zvawakadzidza sezvo tose tichinakidzwa nokuudza vamwe mashoko anofadza. Sezvaunoramba uchidzidza Bhaibheri, uchadzidza kushandisa kwaungariita kuti utsanangure mashoko akanaka uye kutenda kwako muna Jehovha.Verenga VaRoma 10:13-15.

Vanhu vakawanda vanotanga nokuudza mashoko akanaka kushamwari kana kuti hama dzavo. Zviite nokungwarira. Pane kuvaudza kuti chitendero chavo ndechenhema, vaudze zvakavimbiswa naMwari. Uyewo, yeuka kuti vanhu vanowanzotorwa mwoyo nezvakanaka zvaunoita kupfuura zvaunotaura.Verenga 2 Timoti 2:24, 25.

3. Ungava noukama hwakaita sei naMwari?

Kudzidza Shoko raMwari kuchakubatsira kukura mune zvokunamata. Pakupedzisira, ungava noukama hunokosha zvikuru naJehovha. Unogona kutova wake senhengo yemhuri yake.Verenga 2 VaKorinde 6:18.

 4. Ungaramba sei uchifambira mberi?

Unogona kukura mune zvokunamata nokuramba uchidzidza Shoko raMwari. (VaHebheru 5:13, 14) Kumbira mumwe weZvapupu zvaJehovha kuti adzidze newe Bhaibheri muchishandisa bhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? Paunodzidza zvakawanda kubva muShoko raMwari kubudirira kwako muupenyu kuchawedzerawo.Verenga Pisarema 1:1-3; 73:27, 28.

Mashoko akanaka anobva kuna Jehovha, Mwari anofara. Unogona kuswedera pedyo naye kuburikidza nokuswedera pedyo nevanhu vake. (VaHebheru 10:24, 25) Nokuramba uchiedza kufadza Jehovha, unenge uchitsvaka upenyu chaihwo, upenyu husingaperi. Zvechokwadi kuswedera pedyo naMwari ndicho chinhu chakanakisisa chaungaita.Verenga 1 Timoti 1:11; 6:19.