Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 1

Chii Chinonzi Mashoko Akanaka?

Chii Chinonzi Mashoko Akanaka?

1. Mashoko okutii anobva kuna Mwari?

Mwari anoda kuti vanhu vanakidzwe noupenyu panyika. Akasika nyika nezvinhu zvose zvirimo nokuti anoda vanhu. Pasina nguva ane zvaachaitira vanhu kuti vave neramangwana riri nani munzvimbo dzose. Achabvisira vanhu zvinhu zvinokonzera kutambura.Verenga Jeremiya 29:11.

Hapana hurumende yati yabudirira kubvisa kurwisana, zvirwere, kana kuti rufu. Asi pane mashoko akanaka. Munguva pfupi iri kutevera, Mwari achaita kuti hurumende yake itsive hurumende dzose dzevanhu. Vanhu vachatongwa nehurumende iyoyo vachava nerugare uye utano hwakanaka.Verenga Isaya 25:8; 33:24; Dhanieri 2:44.

2. Nei mashoko akanaka achifanira kukurumidza kuziviswa?

Kutambura kuchaguma chete Mwari paachabvisa vanhu vakaipa panyika. (Zefaniya 2:3) Izvozvo zvichaitika riini? Shoko raMwari rakafanotaura nezvemamiriro ezvinhu ari kuisa upenyu hwevanhu pangozi. Zvinhu zvakaipa zviri kuitika panyika zvinoratidza kuti nguva yokuti Mwari aite chimwe chinhu yava pedyo.Verenga 2 Timoti 3:1-5.

3. Chii chatinofanira kuita?

Tinofanira kudzidza nezvaMwari kubva muShoko rake Bhaibheri. Rakafanana netsamba yatinowana kubva kuna baba vane rudo. Rinotiudza nzira yokurarama nayo upenyu huri nani iye zvino uye mawanire atingaita upenyu husingaperi pasi pano munguva yemberi. Ichokwadi kuti vamwe vangasafarira kuona uchibatsirwa kunzwisisa Bhaibheri. Asi mukana wokuwana ramangwana riri nani wakanyanya kunaka zvokuti haufaniri kurasikirwa nawo.Verenga Zvirevo 29:25; Zvakazarurwa 14:6, 7.