Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 18: Jakobho Anoenda Harani

Nhau 18: Jakobho Anoenda Harani

Unoziva here kuti ava varume vari kutaura naJakobho ndivanaani? Afamba mazuva mazhinji, Jakobho akasangana navo patsime. Vaitarisira makwai avo. Jakobho akati: ‘Munobva kupi?’

Vakati: ‘Harani.’

Jakobho akati: ‘Munoziva Rabhani here?’

Vakati: ‘Hongu.’ ‘Tarira, hoyo mwanasikana wake Rakeri ari kuuya neboka rake ramakwai.’ Ungaona Rakeri ari kuuya here apo mudaro rakati?

Jakobho achisangana naRakeri

Apo Jakobho akaona Rakeri anamakwai asekuru vake Rabhani, akaenda ndokukungurutsa ibwe patsime kuti makwai anwe mvura. Zvino Jakobho akatsvoda Rakeri ndokumuudza kuti aiva ani. Akanyandurwa kwazvo, akaenda kumba ndokuudza baba vake Rabhani.

Rabhani akafara kwazvo kuti Jakobho agare naye. Uye apo Jakobho akabvunzira kuroora Rakeri, Rabhani akafara. Zvisinei, akakumbira Jakobho kushandira Rakeri mumunda wake makore manomwe. Jakobho akaita ikoku nokuti aida Rakeri zvikuru. Asi apo nguva yeroorano yakasvika, unoziva here chakaitika?

Rabhani akapa dangwe rake Reya kuna Jakobho panzvimbo paRakeri. Apo Jakobho akabvuma kushandira Rabhani mamwe makore manomwe Rabhani akamupawo Rakeri somudzimai wake. Munguva idzedzo Mwari aibvumira varume kuva navanopfuura mudzimai mumwe. Asi zvino, Bhaibheri rinoti murume anofanira kuva nomudzimai mumwe bedzi.

Genesi 29:1-30.Mibvunzo

 • Mukadzi muduku ari pamufananidzo ndiani, uye Jakobho akamuitirei?
 • Jakobho akanga akagadzirira kuitei kuitira kuti aroore Rakeri?
 • Rabhani akaitei pakasvika nguva yokuti Jakobho aroore Rakeri?
 • Jakobho akabvuma kuitei kuti atore Rakeri somudzimai wake?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 29:1-30.

  Kunyange apo Rabhani akamunyengedza, Jakobho akaratidza sei kuti airemekedzeka, uye tingadzidzei pane izvi? (Gen. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37)

  Muenzaniso waJakobho unoratidza sei musiyano uri pakati porudo chairwo norudo rwokunyepera? (Gen. 29:18, 20, 30; Rwiyo 8:6)

  Vakadzi vapi vana vakazova nhengo dzeimba yaJakobho ndokuzomuberekera vanakomana? (Gen. 29:23, 24, 28, 29)