Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra2014

 SIERRA LEONE NEGUINEA

1945-1990 ‘Kuita kuti Vazhinji Vave Vakarurama’—Dhan. 12:3. (Chikamu 1)

1945-1990 ‘Kuita kuti Vazhinji Vave Vakarurama’—Dhan. 12:3. (Chikamu 1)

 Mamishinari Akadzidza kuGiriyedhi Anosvika

Muna June 1947, vatatu vakapedza kudzidza kuChikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi, vanoti Charles Fitzpatrick, George Richardson, naHubert Gresham, vakasvika muFreetown. Hama idzi dzaiva dzekutanga pamamishinari akawanda aizouya.

Mamishinari acho akaona kuti vaparidzi vemo vaida chaizvo kuparidza, asi vaifanira kuwedzera unyanzvi hwavo hwekudzidzisa. (Mat. 28:20) Saka mamishinari acho akatanga nekudzidzisa vaparidzi kuti vangadzokera sei kuvanhu vanenge vafarira uye kuti vangaitisa sei zvidzidzo zveBhaibheri. Vakavaudzawo nezvemirayiridzo yaishanda panguva iyoyo yaiva nechokuita nemisangano yeungano uye sangano raMwari. Musangano wavose wakaitwa paWilberforce Memorial Hall. Mamishinari acho akafara vanhu 450 pavakapinda musangano wacho! Mamishinari acho akazoita kuti pave neZuva Remagazini vhiki nevhiki. Kudzidziswa uku kwakakurudzira ungano uye kwakaita kuti vanhu vazowedzera.

Panguva iyoyo, mamishinari aitamburira kuti ajairane nemamiriro ekunze. Mushumo webazi wa1948 unoti: “Mamiriro ekunze muSierra Leone akaoma zvikuru. Mwaka wekunaya kwemvura wakareba mwedzi mitanhatu yegore, uye mvura yacho inonaya zvekunaya zviya isingamiri. Dzimwe nguva inonaya kwemavhiki maviri isingagasi. Mumwaka usinganayi, kunopisa chaizvo uye unyoro hunenge hwakawandisa mumhepo.” Vanhu vekuEurope vakatanga kuishanyira vakanga vati Sierra Leone inyika isingagariki nevachena. Marariya, yellow fever, nezvimwe zvirwere zvinowanika munzvimbo dzinonaya zvikuru uye dzichipisa zvainge  zvakawanda. Mamishinari akatanga kurwara zvokuti aiti ainge arwara aitofanira kubva adzokera.

Zviri pachena kuti vaparidzi veko vakaodzwa mwoyo nezvakaitika izvi. Asi havana kukanda mapfumo pasi. Pakati pa1947 na1952, nhamba yakanga isati yambosvikwa yevaparidzi yakawedzera kubva pa38 kusvika ku73. MuWaterloo, dhorobha riri pedyo neFreetown, mapiyona aishanda nesimba akabatsira kutanga ungano itsva. Mapoka matsva ezvidzidzo akatanga muKissy nemuWellington, nzvimbo dziri kunoperera guta reFreetown. Zvaiita sekuti vaparidzi muSierra Leone vainge vava kuzowedzera. Chii chaizoita kuti izvi zviitike?

Vakasimbiswa Nekushanyirwa Kwavakaitwa

Muna November 1952, murume murefu, mutete wokuAmerica, aiva nemakore ari pakati pe31 ne33 akasvika kumahombekombe pachiteshi chengarava muFreetown ndokupinda muguta racho. Mushanyi wacho, Milton G. Henschel aibva kumuzinda wepasi rose, akati: “Ndakamboti shamiswei kuona guta rechimanje manje rakachena kupfuura mazhinji ari munyika dzakawanda. . . . Migwagwa yakagadzirwa zvakanaka, zvitoro zvinogara zviine vanhu vakawanda, motokari itsva, nemidungwe yevanhu vairamba vachipfuura.”

Hama Henschel vakafamba kuenda kuimba yemamishinari muFreetown, yaiva pedyo nemuti unozivikanwa zvikuru weCotton Tree. Vakaudza hama dzainge dzakaungana ikoko kuti Sierra Leone yaizowana rumwe rubatsiro. Musi weSvondo wakatevera, vanhu 253 vakazadza Wilberforce Memorial Hall kuti vanzwe Hama Henschel vachipa zviziviso zvakati kuti zvaifadza: Sierra Leone yaizova nehofisi yayo yebazi, mutariri wedunhu, nemagungano edunhu; ungano itsva yaizoumbwa muKissy; uye basa rokuparidza raizoitwa nevakawanda mumapurovhinzi. Vanhu vacho vakafara zvokufara zviya!

 Hama Henschel vakati: “Vanhu vacho vakaramba vachiti kusheh, shoko rainyatsobudisa manzwiro avo rinoreva kuti ‘maita zvakanaka!’ Hama dzaifara zvokufara zviya. Mapoka evanhu akabva panzvimbo yacho kwasviba, . . . vamwe vachiimba nziyo.”

Mumishinari ainge achangobva kusvika, William Nushy, akagadzwa kuti atarisire hofisi yebazi itsva. William aimboshanda basa rekuronga makasa mumakasino muUnited States. Pashure pokunge ava muKristu, akarega basa iroro ndokunyatsotsigira zvakarurama zvinotaurwa nemagwaro—izvo zvakazoita kuti adiwe uye aremekedzwe nevaparidzi muSierra Leone.