PINDURA MIBVUNZO IYI PAUNENGE UCHIVERENGA BHAIBHERI RAKO:

Izvi zvinondiudzei nezvaJehovha Mwari?

Chikamu ichi cheMagwaro chinobatana sei nemamwe mashoko ose ari muBhaibheri?

Ndingazvishandisa sei muupenyu hwangu?

Ndingashandisa sei ndima idzi kubatsira vamwe?

“Shoko renyu irambi retsoka dzangu, nechiedza panzira yangu.”

Pisarema 119:105