Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zviri muShoko raMwari

 MUBVUNZO 9

Nei Vanhu Vachitambura?

Nei Vanhu Vachitambura?

“Vanomhanya kwazvo havasi ivo vanokunda [nguva dzose] panhangemutange, vane simba havasi ivo vanokunda muhondo, vakachenjera havasi ivo vane zvokudya [nguva dzose], uyewo vanonzwisisa havasi ivo vane pfuma [nguva dzose], kunyange vaya vane zivo havasi ivo vanofarirwa [nguva dzose]; nokuti vose vanowirwa nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwi.”

Muparidzi 9:11

“Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.”

VaRoma 5:12

“Nokuda kwaizvozvi Mwanakomana waMwari akaratidzwa pachena, kuti aputse mabasa aDhiyabhorosi.”

1 Johani 3:8

“Nyika yose iri musimba reakaipa.”

1 Johani 5:19