Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Unogona Kuva Shamwari yaMwari!

 CHIDZIDZO 12

Chii Chinoitika Parufu?

Chii Chinoitika Parufu?

Rufu kusiyana noupenyu. Rufu rwakafanana nehope huru. (Johani 11:11-14) Vakafa havagoni kunzwa, kuona, kutaura, kana kufunga chimwe chinhu. (Muparidzi 9:5, 10) Chitendero chenhema chinodzidzisa kuti vakafa vanoenda kunyika yemidzimu kuti vanogara namadzitateguru avo. Izvozvo handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri.

Vakafa havagoni kutibatsira, uye havagoni kutikuvadza. Zvakajairika kuti vanhu vaite zvetsika nokupa zvibayiro zvavanotenda kuti zvichafadza vakafa. Izvi hazvifadzi Mwari nokuti zvakavakirwa pane imwe yenhema dzaSatani. Uyewo hazvifadzi vakafa, nokuti havana upenyu. Hatifaniri kutya kana kunamata vakafa. Tinofanira kunamata Mwari chete.—Mateu 4:10.

Vakafa vachararamazve. Jehovha achamutsira vakafa kuupenyu muparadhiso yapasi. Nguva iyoyo ichiri mberi. (Johani 5:28, 29; Mabasa 24:15) Jehovha anogona kumutsa vakafa kungofanana namamutsiro aungaita munhu akarara.—Mako 5:22, 23, 41, 42.

Pfungwa yokuti hatifi inhema dzakaparadzirwa naSatani Dhiyabhorosi. Satani namadhimoni ake vanoita kuti vanhu vafunge kuti midzimu yavakafa mipenyu uye kuti inokonzera zvirwere nezvimwe zvinetso. Satani anonyengedza vanhu, pane dzimwe nguva achishandisa kurota uye zviratidzo. Jehovha anopa mhosva vanoedza kutaura navakafa.—Dheuteronomio 18:10-12.