Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvapupu zvekuCook Islands zvichikoka vanhu kumisangano

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU September 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeNharireyomurindi uye yekudzidzisa chokwadi panyaya yekuti zvinotaurwa neBhaibheri nezvesainzi ndezvechokwadi here. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kunamata Kwakachena Kunotangazve!

Temberi yakaratidzwa Ezekieri yakaita kuti vaJudha vakavimbika vakanga vakatapwa vave nechokwadi chekuti kunamata kwakachena kwaizotangazve.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Nei Uchikoshesa Kunamata Kwakachena?

Kunamata kwakachena kwasimbiswa kwazvo. Unogara uchifunga nezveropafadzo yauinayo yekuziva Jehovha uye yekumushumira here?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Makomborero Aizowanikwa nevaIsraeri

Zvakaonekwa naEzekieri zvakaratidza kuti kunamata kwakachena kwaizotangazve, uye kuti zvinhu zvaizova zvakarongeka, vanhu vachishanda pamwe chete uye pasisina chekutya.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Tikavimbika Kuna Jehovha Tinokomborerwa

Nyaya yevaHebheru vatatu inogona kutibatsira kuramba takavimbika kuna Jehovha.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Iva Akavimbika Paunoedzwa

Jesu Kristu akaramba akavimbika kuna Mwari paaiedzwa. Isu tinogonawo here kuramba takavimbika patinoedzwa?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Ramba Wakavimbika Kana Hama Yako Ikadzingwa

Panodzingwa hama yedu, kuvimbika kwedu kuna Jehovha Mwari kunoedzwa. Chii chingatibatsira kuti tirambe takavimbika?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ucharamba Uchishumira Jehovha Here?

Dhanieri akaramba achishumira Mwari. Haana kubvumira chero chii zvacho chichimutadzisa kushumira Mwari.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Vadzidzise Kuti Varambe Vachishumira Jehovha

Dzidzisa vaparidzi vatsva kugara vachishingaira muushumiri kubvira pekutanga. Batsira waunodzidza naye kuti ave muparidzi ane unyanzvi.