ONA
Mashoko
Mufananidzo

Jeremiya anogona kunge akanga ava kusvitsa makore 25 Jehovha paakaita kuti ave muprofita. Jeremiya ainzwa sekuti aisakwanisa kuita basa iri, asi Jehovha akamuudza kuti aizoramba achimutsigira.

  1. 647

    Jeremiya anova muprofita

  2. 607

    Jerusarema rinoparadzwa

  3. 580

    Rinopera kunyorwa

Makore ese ndeekuma B.C.E.