Vanhu havakwanisi kuzvitungamirira uye havana kodzero yacho

10:21-23

  • Vanhu vakanga vava kuita mazvake-mazvake nekuti vafudzi vakanga vasingachaiti zvaidiwa naJehovha

  • Vaya vaiteerera Jehovha vaiva nerugare, vaifara uye vaibudirira