Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

KURARAMA KWECHIKRISTU

Nakidzwa Nekuparidza Mashoko Akanaka

Nakidzwa Nekuparidza Mashoko Akanaka

Mwari watinonamata ndiMwari anofara uye anoda kuti timushumire tichifara. (Pis 100:2; 1Ti 1:11) Asi zvinombokuomera here kuparidza? Izvozvo zvinomboitika kune vakawanda. Nei? Mundima yedu tinogona kunge tichisangana nevanhu vasingafariri kana kuti tinotya kutaura nevanhu vatisingazivi. Izvi zvinogona kutishayisa mufaro. Saka ndezvipi zvinhu zvitatu zvinotibatsira kuti tinakidzwe neushumiri hwedu?

Chekutanga, mashoko atinoparidza anopa tariro. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vasisina tariro, tinogona kuvaudza “mashoko akanaka echimwe chinhu chiri nani.” (Isa 52:7) Uye mashoko iwayo anogona kuita kuti mwoyo yedu ifashukire nemufaro. Usati waenda kunoparidza, chimbofunga nezvemakomborero achaunzwa neUmambo hwaMwari panyika.

Chechipiri, mashoko akanaka anobatsira kuti vanhu vave neutano hwakanaka uye vave pedyo naMwari. Anovabatsirawo kusiya tsika dzakaipa vova netariro yekuzorarama nekusingaperi. (Isa 48:17, 18; VaR 1:16) Basa redu rakafanana nerevashandi vari kubvisa vanhu pane njodzi. Kunyange zvazvo vamwe vasingadi kubatsirwa, tinoramba tichitsvaga vanenge vachida kupona.—Mt 10:11-14.

Chechitatu chinonyanya kukosha ndechekuti kuparidza kwatinoita kunokudza Jehovha. Anokoshesa chaizvo basa iri ratinoita. (Isa 43:10; VaH 6:10) Uyewo anotipa mweya wake mutsvene kuti tikwanise kuita basa iri. Kumbira Jehovha kuti akupe mufaro, sezvo uchibva pamweya mutsvene. (VaG 5:22) Achatibatsira kuti tisatya, zvoita kuti tiparidze neushingi. (Mab 4:31) Izvi zvichaita kuti tirambe tichifara pakuita basa rekuparidza, kunyange vamwe vakasateerera.—Eze 3:3.

Unofanira kunzwa sei paunenge uri muushumiri? Ungaratidza sei kuti uri kufara?

ONA VHIDHIYO INONZI KUWANAZVE MUFARO KUBURIKIDZA NEKUFUNDA NEKUFUNGISISA, WOZOPINDURA MIBVUNZO IYI:

  • Nei tichifanira kukoshesa purogiramu yedu yekudzidza Bhaibheri, kunyange tichiparidza maawa akawanda mwedzi wega wega?

  • Tingatevedzera sei Mariya?

  • Inguva ipi yaunodzamisa pfungwa pamusoro pezvaunenge waverenga muShoko raMwari?

  • Ndezvipi zvinoita kuti ufare paunenge uchiparidza mashoko akanaka?