Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

MUKAI!

Mubvunzo: Bhaibheri rinobva kuna Mwari here kana kuti zvinhu zvirimo dzingoriwo pfungwa dzevanhu?

Rugwaro: 2Ti 3:16

Zvekutaura: Magazini iyi inotsanangura zvinhu zvitatu zvinoratidza kuti Bhaibheri rakabva kuna Mwari.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Tinofanira kuona sei upenyu hwatakapiwa naMwari?

Rugwaro: Zva 4:11

Chokwadi: Sezvo upenyu chiri chipo chatakapiwa naMwari, tinofanira kuhukoshesa. Hatifaniri kuita zvinhu zvinotikuvadzisa kana kuti zvinourayisa vamwe vanhu. Tinoda kukoshesa upenyu.

CHII CHINODIWA KUTI MHURI IFARE? (T-32)

Mubvunzo: Tarisai muone mubvunzo uri papepa iri. Mungati mhinduro ndeipi apa?

Rugwaro: Ru 11:28

Zvekutaura: Pepa iri rinoratidza kuti zvinotaurwa neBhaibheri zvingabatsira sei mhuri yenyu uye kuti nei tichifanira kuvimba nezvinotaurwa neBhaibheri.

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.