Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kuparidza paimba neimba kuItaly

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU July 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeNharireyomurindi uye yekudzidzisa chokwadi chiri muBhaibheri panyaya yekutambura kwevanhu. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Une Mwoyo Wenyama Here?

Mwoyo unopinda papi panyaya yekusarudza zvinotivaraidza kana kuti zvekupfeka? Zvinorevei kuti kuva nemwoyo wenyama?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Unoita Zvaunovimbisa Here?

Tinodzidzei pane zvakaitika kuna Mambo Zedhekiya panyaya yekutadza kuita zvatinenge tavimbisa?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kana Jehovha Aregerera, Anobva Atokanganwa Here?

Ndivanaani vanotaurwa muBhaibheri vakaregererwa naJehovha? Zvakaitika kuna Dhavhidhi, Manase naPetro zvinotidzidzisei nezvekuregerera kwaanoita?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Iwe Pachako Unozviregerera Here?

Dzimwe nguva tinoramba tichingozvitongesa pazvivi zvatakatoregererwa kare naJehovha. Chii chingatibatsira kuti tisadaro?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Umambo Ndehwemunhu Ane Kodzero Yepamutemo

Uprofita hwaEzekieri hwaitaura nezvamambo ane kodzero yepamutemo hwakazadzika sei pana Jesu? Izvi zvinotidzidzisei nezvaJehovha?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Zvatisingafaniri Kuita Tiri Padhoo Rasaimba

Patinenge tiri padhoo rasaimba, tinogona kusazviziva kuti iye ari kutiona kana kuti ari kutiteerera. Zvii zvatisingafaniri kuita?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kuzadzika Kweuprofita hweTire Kunoita Kuti Tiwedzere Kuvimba naJehovha

Uprofita hwaEzekieri hwaitaura nezvekuparadzwa kweTire hwakazadzika zvinoshamisa.