Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Hamufungiwo here kuti kana Bhaibheri riri Shoko raMwari, vanhu havambokwanisi kuriparadza?

Rugwaro: Isa 40:8

Zvekutaura: Magazini ino iri kutaura zvakaitika kuti Bhaibheri rirambe riripo kusvikira nhasi.

NHARIREYOMURINDI (peji yekupedzisira)

Mubvunzo: Ndinoda kunzwa kuti munotiwo kudii nezvemubvunzo uyu. [Verenga mubvunzo wokutanga uri papeji 16.] Vamwe vanofunga kuti zvokunamata zvakatangwa nevanhu. Vamwe vanoti Mwari anoshandisa zvitendero kuti abatsire vanhu kuswedera pedyo naye. Munotiwo kudii?

Rugwaro: Jak 1:27

Zvekutaura: Nyaya iyi ine zvimwe zvainotsanangura zvinotaurwa neBhaibheri. Ndingada kuzodzoka kuti tizokurukura zvimwe zviri munyaya iyi.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Mubvunzo: Vanhu vakawanda vanoona sokuti kuverenga uprofita huri muBhaibheri kwakafanana nokuverenga pepanhau. Pazvinhu izvi zvakagara zvataurwa, ndezvipi zvamakaona kana kunzwawo?

Rugwaro: 2Ti 3:1-5

Zvekutaura: Bhuku iri rinotsanangura kuti nei zvinhu izvi ari mashoko akanaka kune vanhu vanoda Mwari. [Muratidze chidzidzo 1, mubvunzo 2.]

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.