Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

USHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU–PUROGIRAMU YEZVOKUITA UYE ZVICHADZIDZWA JANUARY 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Vamwe vanhu vanofunga kuti Bhaibheri harichashandi, asi vamwe vanoti richiri kushanda. Munotiwo kudii?

Rugwaro: 2Ti 3:16, 17

Zvekutaura: Magazini iyi inoratidza kuti Bhaibheri rinogona kutibatsira pazvinhu zvipi uye kuti mungaita sei kuti zvamunoverenga muBhaibheri zvikubatsirei.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Nyika yava pedyo nekuguma here?

Rugwaro: Mt 24:3, 7, 14

Chokwadi: Bhaibheri rinoratidza kuti nyika yava pedyo nekuguma. Uye tinofanira kutofara nekuti izvi zvinoreva kuti kana nyika yaguma, matambudziko edu anenge apera.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Zvekutaura: Ndangoti ndipfuure nepano ndichikuudzai nezveurongwa hwedu hwekudzidza nevanhu Bhaibheri vasingabhadhari. Bhuku iri rinoratidza kuti mungawana papi mhinduro dzemibvunzo inokosha muBhaibheri renyu.

Mubvunzo: Makamboverenga Bhaibheri here? Regai ndikuratidzei kuti zvidzidzo zviri mubhurocha iri zviri nyore sei. [Kurukurai mubvunzo 1 uri muchidzidzo 2.]

Rugwaro: Zva 4:11

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.