Murume ari kunakidzwa nekuona zvakasikwa naJehovha kuSwitzerland

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU February 2019

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura nezvekuti Bhaibheri richiri kushanda here.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ramba Uchidzidzisa Hana Yako

Hana yedu ichatitungamirira zvakanaka kana tikaidzidzisa chokwadi cheBhaibheri chisingachinji.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Unoona Unhu hwaMwari Pazvinhu Zvaakasika Here?

Zvinhu zvakasikwa zvinoratidza simba raJehovha, rudo rwake, uchenjeri, kururama uye rupo rwaainarwo.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Mwari Anoratidza Rudo Rwake Kwatiri”

Tingaratidza sei kuti tinoonga chipo cherudzikinuro?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Uri “Kumirira Nomwoyo Wose” Here?

Ungaratidza sei kuti uri ‘kumirira nemwoyo wese uchitarisira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari’?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Ramba Wakamirira Uchitsungirira

Chii chichatibatsira kumirira nemwoyo wese pasinei nedambudziko ratiinaro?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Mufananidzo Wemuti Wemuorivhi

Muti wemuorivhi unomiririrei?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuvandudza Unyanzvi Hwedu Muushumiri​—Kurega Kudzidza Bhaibheri Nevanhu Vasingafambiri Mberi

Tinofanira kuita sei kana tava nenguva tichidzidza nemunhu Bhaibheri asi toona kuti haasi kufambira mberi?