NEI ZVICHIKOSHA?

MAITIRWO AZVO:

Zvii zvandinotya pandinenge ndichiparidza zvandinoda kukunda?

ONA VHIDHIYO INONZI DZIVISA ZVINHU ZVINOPARADZA KUVIMBIKA​—KUTYA MUNHU, WOZOPINDURA MIBVUNZO IYI:

  • Nei tichifanira kuva neushingi patinenge tichiparidza?

  • Zvinhu zvipi zviviri zvakasiyana zvinotaurwa pana Zvirevo 29:25?

  • Nei zvichikosha kuti titange kuva neushingi iye zvino?