Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | JOBHO 33-37

Shamwari Yechokwadi Inopa Mazano Anovaka

Shamwari Yechokwadi Inopa Mazano Anovaka
ONA

Erihu paakatanga kutaura, mazano aakapa akanga akasiyana zvachose neaErifazi, Bhiridhadhi naZofari pazvinhu zviviri zvinoti: mashoko aakashandisa uye mabatiro aakaita Jobho. Akaratidza kuti aiva shamwari yechokwadi uye nyanzvi pakupa mazano. Akatisiyira muenzaniso wekutevedzera.

MUNHU ANE UNYANZVI PAKUPA MAZANO ANOFANIRA KUNGE:

ERIHU AKARATIDZA MUENZANISO WAKANAKA

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • AINE MWOYO MUREFU

 • ACHITEERERA

 • ACHIREMEKEDZA VAMWE

 
 • Erihu akamirira nemwoyo murefu kuti varume vakanga vari vakuru kwaari vapedze kutaura kuti iye azotaurawo

 • Kunyatsoteerera kwaakaita kwakabatsira kuti anyatsonzwisisa nyaya dzacho asati apa mazano

 • Aitoshevedza Jobho nezita uye akataura naye neushamwari

 

33:6, 7, 32

 

 • ACHIZVININIPISA

 • ACHITAURIKA NAYE

 • ACHINZWIRA TSITSI

 
 • Erihu aizvininipisa, aiva nemutsa uye aibvuma kuti iye pachake munhuwo anokanganisa

 • Paakaona Jobho achitambura, akamunzwira tsitsi

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • AINE MAONERO AKANAKA

 • AINE MUTSA

 • ACHIDA MWARI

 
 • Erihu akataura nemutsa achiratidza Jobho kuti maonero ake akanga asina kunaka

 • Erihu akabatsira Jobho kuona kuti kururama kwake hakusi iko kwainyanya kukosha

 • Erihu akabatsira Jobho nenzira yakanaka uye izvozvo zvakaita kuti Jobho agamuchire zvimwe zvaakazoudzwa naJehovha pachake