Isaya 12:1-6

  • Rwiyo rwekutenda (1-6)

    • “Jah Jehovha ndiye simba rangu” (2)

12  Pazuva iroro chokwadi uchati: “Ndinokutendai, haiwa Jehovha,Nekuti kunyange makanga makanditsamwira,Kutsamwa kwenyu kwakadzikira zvishoma nezvishoma, uye makandinyaradza.+   Inzwai! Mwari ndiye ruponeso rwangu.+ Ndichavimba naye uye handizotyi;+Nekuti Jah* Jehovha ndiye simba rangu uye ndiye anondidzivirira,Uye ava ruponeso rwangu.”+   Muchachera mvura muchifara chaizvoPazvitubu zvinopa ruponeso.+   Uye pazuva iroro muchati: “Ongai Jehovha, danai zita rake,Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi!+ Zivisai kuti zita rake riri pamusorosoro.+   Imbai* muchirumbidza Jehovha,+ nekuti akaita zvinhu zvinoshamisa kwazvo.+ Itai kuti izvi zvizivikanwe munyika yese.   Shevedzera usimudze inzwi uchifara, iwe mugari* wemuZiyoni,Nekuti Mutsvene waIsraeri uyo ari pakati pako mukuru.”

Mashoko Emuzasi

“Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “Ridzai rwiyo.”
ChiHeb., “mukadzi.” Vagari vemo vese ndivo vari kunzi mukadzi.