Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 99:1-9

99  Jehovha ava mambo.+ Marudzi ngaadedere.+ Iye agere pamakerubhi.+ Nyika ngaizununguke.+   Jehovha mukuru muZiyoni,+ Uye ari kumusoro kwemarudzi ose.+   Iwo ngaarumbidze zita renyu.+ Iguru uye rinotyisa, idzvene.+   Iye akada kururamisira nesimba ramambo.+ Imi makasimbisa kururama.+ Makaruramisira uye makaita zvakarurama pakati paJakobho.+   Kudzai Jehovha Mwari wedu,+ mumukotamire muri pachitsiko chetsoka dzake;+ Iye mutsvene.+   Mosesi naAroni ndivo vaiva vamwe vevapristi vake,+ Samueri aiva mumwe wevaya vaidana zita rake.+ Vaishevedzera kuna Jehovha, uye iye airamba achivapindura.+   Akaramba achitaura navo ari mushongwe yegore.+ Vakachengeta zviyeuchidzo zvake nomurau waakavapa.+   Haiwa Jehovha Mwari wedu, imi makavapindura.+ Makava Mwari aivaregerera,+ Aitsiva mabasa avo aiva nomukurumbira wakaipa.+   Kudzai Jehovha Mwari wedu+ Uye mukotamirei muri pagomo rake dzvene.+ Nokuti Jehovha Mwari wedu mutsvene.+

Mashoko Emuzasi