Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 98:1-9

Rwiyo. 98  Imbirai Jehovha rwiyo rutsva,+ Nokuti zvinhu zvaakaita zvinoshamisa.+ Ruoko rwake rworudyi, irwo ruoko rwake rutsvene, rwakamuwanira ruponeso.+   Jehovha akaita kuti ruponeso rwake ruzivikanwe;+ Akazivisa kururama kwake pamberi pemarudzi.+   Akayeuka mutsa wake worudo nokutendeka kwake zvaakaitira imba yaIsraeri.+ Migumo yose yenyika yakaona ruponeso rwakaitwa naMwari wedu.+   Shevedzerai mukukunda kuna Jehovha, imi mose vanhu vepanyika.+ Farai mushevedzere muchifara, muimbe.+   Imbirai Jehovha norudimbwa,+ Norudimbwa nenzwi rokuimba.+   Nemabhosvo uye nokurira kwehwamanda+ Shevedzerai mukukunda muri pamberi paMambo, iye Jehovha.   Gungwa ngaritinhire, nezvose zvizere mariri,+ Nyika inobereka nevaya vagere mairi.+   Nzizi ngadziombere; Makomo ose zvawo ngaashevedzere achifara+   Pamberi paJehovha, nokuti auya kuzotonga nyika.+ Iye achatonga nyika inobereka nokururama+ Uye achatonga marudzi nokururama.+

Mashoko Emuzasi