Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 91:1-16

91  Ani naani anogara munzvimbo yakavanda+ yoWokumusorosoro+ Achawana pokugara pasi pomumvuri woWemasimbaose.+   Ndichati kuna Jehovha: “Ndimi nzvimbo yangu yokupotera nenhare yangu,+ Mwari wangu, wandinovimba naye.”+   Nokuti iye achakununura pachiteyeso chomubati weshiri,+ Padenda rinokonzera nhamo.+   Achakuvharidzira nemapapiro ake,+ Uye uchapotera pasi pemapapiro ake.+ Chokwadi+ chake chichava nhoo+ huru norusvingo rwokudzivirira.   Hauzotyi chero chinhu chipi zvacho chinotyisa usiku,+ Kana museve+ unobhururuka masikati,   Kana denda rinofamba murima,+ Kana kuparadza kunopamba masikati.+   Vane chiuru vachawa kurutivi rwako Uye vane zviuru gumi kuruoko rwako rworudyi; Hazvizosviki pedyo newe.+   Uchangotarira chete nemaziso ako,+ Woona kutsiviwa kwevakaipa.+   Nokuti wakati: “Jehovha ndiye nzvimbo yangu yokupotera,”+ Wakaita kuti Wokumusorosoro ave nzvimbo yako yokugara;+ 10  Hapana dambudziko richakuwira,+ Uyewo hapana kana hosha ichaswedera pedyo netende rako.+ 11  Nokuti iye acharayira ngirozi dzake pamusoro pako,+ Kuti dzikurinde munzira dzako dzose.+ 12  Dzichakutakura pamaoko adzo,+ Kuti tsoka yako irege kugumburwa nedombo chero ripi zvaro.+ 13  Uchatsika mwana weshumba nemhungu;+ Uchatsika-tsika mwana weshumba ava nezenze nenyoka huru.+ 14  Nokuti akandida kwazvo,+ Ndichamupukunyutsawo.+ Ndichamudzivirira nokuti ava kuziva zita rangu.+ 15  Iye achandishevedza, uye ini ndichamupindura.+ Ndichava naye pakutambudzika.+ Ndichamununura ndomukudza.+ 16  Ndichamugutsa nemazuva mazhinji,+ Ndichaita kuti aone kuponesa kwandinoita.+

Mashoko Emuzasi