Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 84:1-12

Nokuda kwomutungamiriri weGititi.+ Rwiyo rwevanakomana vaKora. 84  Tebhenekeri yenyu huru yakanaka sei,+ Haiwa Jehovha wemauto!+   Mweya wangu wasuwa zvivanze zvaJehovha uye waperawo simba nokuda kwazvo.+ Mwoyo wangu nenyama yangu zvinoshevedzera nomufaro kuna Mwari mupenyu.+   Kunyange shiri yakawana imba, Nenyenganyenga yakazviwanira dendere, Mayakaisa vana vayo— Ipo paatari yenyu huru, haiwa Jehovha wemauto, Mambo wangu naMwari wangu!   Vanofara vaya vanogara muimba yenyu!+ Vachiri kuramba vachikurumbidzai.+ Sera.   Vanofara vanhu vanowana simba ravo kwamuri,+ Vane mwoyo inofunga nezvemigwagwa mikuru.+   Vachipfuura nomubani remakwenzi emiti inonzi mibheka,+ Vanoriita chitubu chemvura; Murayiridzi+ anozviputira nezvikomborero.   Vacharamba vachifamba vachiwedzera simba pamusoro perimwe simba;+ Mumwe nomumwe anozviratidza kuna Mwari muZiyoni.+   Haiwa Jehovha Mwari wemauto, inzwai munyengetero wangu;+ Teererai, haiwa Mwari waJakobho.+ Sera.   Haiwa imi nhoo yedu, onai, haiwa Mwari,+ Tarirai chiso chomuzodziwa wenyu.+ 10  Nokuti zuva rimwe chete muzvivanze zvenyu rinopfuura ane chiuru kune imwe nzvimbo.+ Ndakasarudza kumira pachikumbaridzo muimba yaMwari wangu+ Panzvimbo pokufamba-famba mumatende ezvakaipa.+ 11  Nokuti Jehovha Mwari izuva+ nenhoo;+ Anopa nyasha nokukudzwa.+ Jehovha haazonyimi vaya vanofamba vasina mhosva chero chinhu chipi zvacho chakanaka.+ 12  Haiwa Jehovha wemauto, anofara munhu anovimba nemi.+

Mashoko Emuzasi