Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 8:1-9

Kumutungamiriri weGititi.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 8  Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei panyika pose,+ Imi mune kukudzwa kunorondedzerwa kumusoro kwematenga!+   Makaita kuti mumuromo mevana nevanoyamwa mubude simba,+ Nokuda kwevaya vanokuvengai,+ Kuti muregedzese muvengi neanotsiva.+   Pandinoona matenga enyu, iwo mabasa eminwe yenyu,+ Mwedzi nenyeredzi zvamakagadzira,+   Munhuwo zvake+ chiiko zvamunomufunga,+ Nomwanakomana womunhu wepanyika zvamunomutarisira?+   Makamuitawo akaderera zvishoma pane vakaita savanamwari,+ Mukabva mamushongedza+ kukudzwa nokubwinya.+   Munoita kuti atonge mabasa emaoko enyu;+ Makaisa zvose pasi petsoka dzake:+   Makwai nembudzi nenzombe, zvose hazvo,+ Uyewo mhuka dzomusango,+   Shiri dzokudenga nehove dzomugungwa,+ Zvose zvinopfuura nomumakwara emakungwa.+   Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei munyika yose!+

Mashoko Emuzasi