Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 76:1-12

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo. Rwiyo rwaAsafi.+ Rumbo. 76  Mwari anozivikanwa pakati paJudha;+ Zita rake iguru pakati paIsraeri.+   Nzvimbo yake yokuvanda iri muSarema,+ Nzvimbo yake yokugara iri muZiyoni.+   Ikoko akatyora miseve youta inobvira moto,+ Nhoo nebakatwa nezvombo zvokurwa nazvo.+ Sera.   Makafukidzwa nechiedza, mune ukuru hunopfuura makomo emhuka dzokubata.+   Vakasimba pamwoyo vakapambwa,+ Vakatsimwaira kusvikira vabatwa nehope,+ Hapana kana mumwe wevarume vakashinga vose akagona kusimudza ruoko achirwisa.+   Mutyairi wengoro nebhiza racho zvakabatwa nehope huru zvatukwa nemi, haiwa Mwari waJakobho.+   Imi—munotyisa kwazvo,+ Ndiani angamira pamberi penyu nokuda kwesimba rokutsamwa kwenyu?+   Makaita kuti kutonga kunzwike kubva kudenga;+ Nyika yakatya, ikaramba yakanyarara+   Mwari paakasimuka kuti atonge,+ Kuti aponese vanyoro vose vepanyika.+ Sera. 10  Nokuti hasha dzomunhu dzichakurumbidzai;+ Muchazvisunga nehasha dzakasara. 11  Pikai muripe kuna Jehovha Mwari wenyu, imi mose makamupoteredza.+ Ngavauye nechipo vachitya.+ 12  Iye achaninipisa vatungamiriri;+ Anotyisa madzimambo enyika.+

Mashoko Emuzasi