Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 47:1-9

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora. 47  Imi marudzi ose, omberai maoko+ enyu.Shevedzerai kuna Mwari mukukunda nenzwi rokushevedzera kwokufara.+   Nokuti Jehovha, Wokumusorosoro, anotyisa,+NdiMambo mukuru panyika yose.+   Achakunda marudzi achiaisa pasi pedu+Nemapoka emarudzi achiaisa pasi petsoka dzedu.+   Achatisarudzira nhaka yedu,+Uyo Jakobho anodada naye, waakada.+ Sera.   Mwari akakwira nokushevedzera nomufaro,+Jehovha akakwira nokurira kwehwamanda.+   Imbirai Mwari, imbai.+Imbirai Mambo wedu, imbai.   Nokuti Mwari ndiMambo wenyika yose;+Imbai, muchiita nokungwara.+   Mwari ava mambo wemarudzi.+Mwari akagara pachigaro chake chitsvene.+   Vanokudzwa vemarudzi vaungana,+Pamwe chete nevanhu vaMwari waAbrahamu.+Nokuti nhoo dzenyika ndedzaMwari.+Iye akakwira kunzvimbo yakakwirira kwazvo.+

Mashoko Emuzasi