Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 29:1-11

Rwiyo rwaDhavhidhi. 29  Haiwa imi vanakomana vevanhu vakasimba, ipai Jehovha, Ipai Jehovha rukudzo nesimba.+   Ipai Jehovha kukudzwa kwezita rake.+ Kotamirai Jehovha makapfeka zvishongo zvitsvene.+   Inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura;+ Mwari anobwinya+ atinhira.+ Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji.+   Inzwi raJehovha rine simba;+ Inzwi raJehovha rakanaka kwazvo.+   Inzwi raJehovha riri kutyora misidhari; Chokwadi, Jehovha anotyora-tyora misidhari yokuRebhanoni,+   Anoita kuti isvetuke-svetuke sezvinoita mhuru,+ Rebhanoni neSiriyoni+ sezvinoita vanakomana venzombe dzomusango.   Inzwi raJehovha riri kutema richishandisa mirazvo yomoto;+   Inzwi raJehovha rinodederesa renje,+ Jehovha anodederesa renje reKadheshi.+   Inzwi raJehovha rinoita kuti nondo hadzi dzimonyoroke nemarwadzo okubereka+ Rinochenesa masango.+ Mumwe nomumwe ari mutemberi yake anoti: “Kubwinya!”+ 10  Jehovha agere pamusoro pemafashamo;+ Jehovha anogara samambo nokusingagumi.+ 11  Chokwadi Jehovha achapa vanhu vake simba.+ Jehovha achakomborera vanhu vake norugare.+

Mashoko Emuzasi