Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 26:1-12

Rwiyo rwaDhavhidhi. 26  Nditongei,+ haiwa Jehovha, nokuti ndakafamba nokuvimbika kwangu,+ Ndakavimba naJehovha, kuti ndisagweda-gweda.+   Ndiongororei, haiwa Jehovha, mundiedze;+ Natsai itsvo dzangu nomwoyo wangu.+   Nokuti mutsa wenyu worudo uri pamberi pangu, Uye ndakafamba muchokwadi chenyu.+   Handina kugara nevanhu venhema;+ Handifambidzani nevaya vanovanza zvavari.+   Ndakavenga ungano yevanoita zvakaipa,+ Handigari nevakaipa.+   Ndichageza maoko angu mukusava nemhosva,+ Ndichafora ndichitenderera atari yenyu, haiwa Jehovha,+   Kuti ndiite kuti kuonga kunzwiwe kwazvo,+ Uye kuti ndizivise mabasa enyu ose anoshamisa.+   Jehovha, ndakada nzvimbo yenyu yamunogara iri muimba yenyu+ Nenzvimbo inogara kubwinya kwenyu.+   Musaparadza mweya wangu pamwe chete nevatadzi,+ Uyewo noupenyu hwangu pamwe chete nevanhu vane mhosva yeropa,+ 10  Vane maoko ane kusazvibata,+ Vane ruoko rworudyi ruzere nepfumbamuromo.+ 11  Asi ini ndichafamba nokuvimbika kwangu.+ Haiwa ndidzikinurei,+ mundinzwire nyasha.+ 12  Tsoka yangu ichamira panzvimbo yakati sandara;+ Ndicharumbidza Jehovha pakati pemapoka evanhu vakaungana.+

Mashoko Emuzasi