Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 21:1-13

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 21  Haiwa Jehovha, mambo anofara nesimba renyu;+ Anoda kufara kwazvo sei muruponeso rwenyu!+   Makamupa zvinodiwa nomwoyo wake,+ Hamuna kumunyima zvinodiwa nemiromo yake.+ Sera.   Nokuti makamuchingura nezvikomborero zvezvinhu zvakanaka,+ Nokuisa korona yendarama yakanatswa pamusoro wake.+   Akakukumbirai upenyu. Makamupa upenyu hwacho,+ Mazuva mazhinji nokusingagumi kunyange nokusingaperi.+   Kuremekedzwa kwake kukuru muruponeso rwenyu.+ Munoisa kukudzwa nokubwinya paari.+   Nokuti munoita kuti akomborerwe kwazvo nokusingaperi;+ Munoita kuti anzwe achifara nokufarira chiso chenyu.+   Nokuti mambo ari kuvimba naJehovha,+ Uye nomutsa worudo woWokumusorosoro. Iye haazozununguswi.+   Ruoko rwenyu ruchawana vavengi venyu vose;+ Ruoko rwenyu rworudyi ruchawana vaya vanokuvengai.   Muchaita kuti vave sevira romoto panguva yakatarwa yamuchafunga nezvavo.+ Jehovha achavamedza akatsamwa, uye moto uchavaparadza.+ 10  Muchaparadza zvibereko zvavo panyika,+ Nevana vavo pavanakomana vevanhu.+ 11  Nokuti vakakuunzirai zvakaipa;+ Vakafunga pfungwa dzavasingakwanisi kuita.+ 12  Nokuti muchaita kuti vafuratire vachitiza+ Netambo dzenyu dzamunogadzirira zviso zvavo.+ 13  Haiwa kudzwai musimba renyu, haiwa Jehovha.+ Tichaimba uye tichaimba rwiyo nokuda kwokuva nesimba kwenyu.+

Mashoko Emuzasi