Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 20:1-9

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 20  Jehovha ngaakupindurei muzuva rokutambudzika.+ Zita raMwari waJakobho ngarikudzivirirei.+   Ngaatume rubatsiro rwenyu kubva munzvimbo tsvene,+ Akutsigirei ari muZiyoni.+   Ngaayeuke zvipo zvenyu zvose zvinopiwa,+ Ngaagamuchire chinopiwa chenyu chinopiswa semafuta.+ Sera.   Ngaakupei zvinoenderana nomwoyo wenyu,+ Ngaaite zvose zvamakaronga.+   Tichashevedzera tichifarira kuponesa kwenyu,+ Tichasimudza mireza yedu muzita raMwari wedu.+ Jehovha ngaaite zvose zvamunokumbira.+   Zvino ndava kuziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake.+ Anomupindura ari kumatenga ake matsvene+ Nemabasa esimba anoponesa oruoko rwake rworudyi.+   Vamwe vanotaura nezvengoro uye vamwe nezvemabhiza,+ Asi isu tichataura nezvezita raJehovha Mwari wedu.+   Ivo vaya vakaputsika uye vakawa;+ Asi isu takasimuka, kuti tidzorerwe.+   Haiwa Jehovha, ponesai mambo!+ Iye achatipindura pazuva ratinoshevedzera.+

Mashoko Emuzasi