Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 149:1-9

149  Rumbidzai Jah!+ Imbirai Jehovha rwiyo rutsva,+ Uye kurumbidzwa kwake muungano yevakavimbika.+   Israeri ngaafarire Muiti wake Mukuru,+ Vanakomana veZiyoni—ngavafarire Mambo wavo.+   Ngavarumbidze zita rake vachitamba.+ Ngavamuimbire nemakandira norudimbwa.+   Nokuti Jehovha anofarira vanhu vake.+ Anonatsa vanyoro noruponeso.+   Vakavimbika ngavapembere nomufaro nokukudzwa; Ngavashevedzere nomufaro vari pamibhedha yavo.+   Nziyo dzinorumbidza Mwari ngadzive pahuro dzavo,+ Uye mapakatwa anocheka nekwose ngaave mumaoko avo,+   Kuti vatsive marudzi,+ Vatuke mapoka emarudzi,+   Kuti vasunge madzimambo avo nengetani+ Nevanokudzwa vavo nezvisungo zvomumakumbo zvesimbi,   Kuti vavaitire zvavakatongerwa zvakanyorwa.+ Kukudzwa kwakadaro ndokwevakavimbika vake vose.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi