Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 148:1-14

148  Rumbidzai Jah!+ Rumbidzai Jehovha muri kumatenga,+ Murumbidzei muri munzvimbo dzakakwirira.+   Murumbidzei, imi mose ngirozi dzake.+ Murumbidzei, imi mose uto rake.+   Murumbidzei, imi zuva nomwedzi.+ Murumbidzei, imi mose nyeredzi dzechiedza.+   Murumbidzei, imi matenga okumatenga,+ Nemi mvura iri pamusoro pematenga.+   Ngazvirumbidze zita raJehovha;+ Nokuti iye akarayira, izvo zvikasikwa.+   Iye anoramba akazvimisa nokusingaperi, nokusingagumi.+ Akazvipa murau, uye hauzopfuuri.+   Rumbidzai Jehovha muri panyika,+ Imi mazimhuka omugungwa nemi mose mvura yakadzika,+   Imi moto nechimvuramabwe, chando noutsi hutema-tema,+ Iwe dutu guru, rinoita zvaakataura,+   Imi makomo nemi mose zvikomo,+ Imi miti yemichero nemi mose misidhari,+ 10  Imi mhuka dzomusango nemi mose zvipfuwo,+ Imi zvinhu zvinokambaira neshiri dzine mapapiro,+ 11  Imi madzimambo enyika+ nemi mose mapoka emarudzi, Imi machinda+ nemi mose vatongi venyika,+ 12  Imi majaya+ nemiwo mhandara,+ Imi vakweguru+ pamwe chete nevakomana.+ 13  Zvose ngazvirumbidze zita raJehovha,+ Nokuti zita rake roga ndiro riri kumusoro kusingasvikiki.+ Kukudzwa kwake kuri kumusoro kwenyika nedenga.+ 14  Iye achakwidziridza nyanga yevanhu vake,+ Uye kurumbidzwa kwevakavimbika vake vose,+ Kwevanakomana vaIsraeri, ivo vanhu vari pedyo naye.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi