Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 141:1-10

Rwiyo rwaDhavhidhi. 141  Haiwa Jehovha, ndakadana kwamuri.+ Chimbidzai kuuya kwandiri.+ Teererai inzwi rangu pandinoshevedzera kwamuri.+   Munyengetero wangu ngaugadzirirwe serusenzi+ pamberi penyu,+ Iko kusimudza zvanza zvangu sechinopiwa chezviyo chemanheru.+   Haiwa Jehovha, isai murindi pamuromo wangu;+ Isai murindi pasuo remiromo yangu.+   Regai kuita kuti mwoyo wangu urerekere kuchinhu chero chipi zvacho chakaipa,+ Kuti ndirambe ndichiita mabasa omukurumbira wakaipa mune zvakaipa+ Pamwe chete nevanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza,+ Kuti ndisadya zvinhu zvavo zvinonaka.+   Kana munhu akarurama akandirova, waizova mutsa worudo;+ Kana akanditsiura, aizova mafuta omusoro wangu,+ Ayo musoro wangu waisazoda kuramba.+ Nokuti ndaizongonyengetera kunyange munguva yokutambudzika kwavo.+   Vatongi vavo vakawisirwa pasi nepamawere eibwe,+ Asi vakanzwa mashoko angu, kuti anofadza.+   Sezvinoitika munhu paanotsemura nokubanzura huni ari panyika dzichiti mwarara, Mapfupa edu akati mwararawo pamuromo peSheori.+   Zvisinei, maziso angu ari kwamuri,+ haiwa Jehovha Changamire Ishe.+ Ndakapotera kwamuri.+ Musadurura mweya wangu.+   Ndidzivirirei ndirege kubatwa nechiteyeso chavakanditeyera+ Uye ndirege kubatwa nemisungo yevaya vanoita zvinhu zvinokuvadza.+ 10  Vakaipa vachawira mumambure avo vose zvavo,+ Ini pandinenge ndichipfuura hangu.

Mashoko Emuzasi