Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 140:1-13

Nokuda kwomutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 140  Haiwa Jehovha, ndinunurei, pavarume vakaipa;+ Ndichengetedzei pamunhu anoita zvechisimba,+   Vaya vakaronga zvinhu zvakaipa mumwoyo mavo,+ Vanoramba vachirwisa sezvavanoita muhondo zuva rose.+   Vakarodza rurimi rwavo kuti ruve sorwenyoka;+ Uturu hwenyoka ine nyanga huri pasi pemiromo yavo.+ Sera.   Haiwa Jehovha, ndichengetei ndirege kuva mumaoko omunhu akaipa;+ Ndichengetedzei pamunhu anoita zvechisimba,+ Vaya vakaronga kugumbura tsoka dzangu.+   Vanozvikudza vakandivanzira chiteyeso;+ Vakatambanudza tambo semambure padivi penzira.+ Vakandiisira misungo.+ Sera.   Ndakati kuna Jehovha: “Ndimi Mwari wangu.+ Teererai, haiwa Jehovha, inzwi rokuteterera kwangu.”+   Haiwa Jehovha Changamire Ishe,+ simba rokuponeswa kwangu,+ Makavharidzira musoro wangu pazuva reuto rehondo.+   Haiwa Jehovha, musapa munhu akaipa zvaanoda.+ Musatsigira zvaanoronga, kuti arege kuzvikwidziridza.+ Sera.   Misoro yevaya vanondikomba,+ Ngaifukidzwe nezvinhu zvinotambudza zvinotaurwa nemiromo yavo.+ 10  Marasha anobvira ngaadonhedzerwe pamusoro pavo.+ Ngavawisirwe mumoto,+ mumakomba azere nemvura, kuti varege kumuka.+ 11  Munhu anoreva nhema kwazvo—ngaarege kusimbiswa kwazvo panyika.+ Munhu anoita zvechisimba—zvakaipa ngazvimuvhime zvirambe zvichimurova.+ 12  Ndinonyatsoziva kuti Jehovha achatonga+ Mhosva yomunhu anotambudzika, acharuramisira varombo.+ 13  Chokwadi vakarurama vachaonga zita renyu;+ Vakarurama vachagara pamberi pechiso chenyu.+

Mashoko Emuzasi