Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 137:1-9

137  Pedyo nenzizi dzeBhabhironi+—ndipo patakagara pasi.+ Takasvimhawo misodzi patakayeuka Ziyoni.+   Pamiti yemishambangwena+ iri mukati maro Ndipo patakaturika udimbwa hwedu.+   Nokuti ikoko vaya vakanga vakatitapa vakatikumbira mashoko orwiyo,+ Nevaya vaitiseka—vakatikumbira kuti tivafadze, vachiti:+ “Tiimbirei imwe yenziyo dzokuZiyoni.”+   Tingaimba sei rwiyo rwaJehovha+ Munyika yokumwe?+   Kana ndikakukanganwa, haiwa iwe Jerusarema,+ Ruoko rwangu rworudyi ngarukanganwe unyanzvi hwarwo.   Rurimi rwangu ngarunamatire mukanwa mangu,+ Kana ndikasakuyeuka,+ Kana ndikasaita kuti Jerusarema rive Chinhu chikuru chinondifadza kupfuura zvose.+   Yeukai,+ haiwa Jehovha, zuva reJerusarema+ pamusoro pevanakomana vaEdhomu,+ Vaya vaiti: “Rifukurei! Rifukurei kusvikira panheyo iri mukati maro!”+   Haiwa iwe mwanasikana weBhabhironi, iwe achapambwa,+ Iye achakupa mubayiro achafara+ Achikuitira sezvawakatiitira.+   Achafara iye munhu achabata oputsira+ Vana vako paibwe.

Mashoko Emuzasi