Pisarema 117:1, 2

117  Rumbidzai Jehovha, imi marudzi ose;+Mukudzei, imi madzinza ose.+   Nokuti mutsa wake worudo kwatiri wakava nesimba;+Chokwadi+ chaJehovha chinogara nokusingagumi.Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi