Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 110:1-7

Rwiyo rwaDhavhidhi. 110  Jehovha akati kunaShe wangu:+ “Gara kuruoko rwangu rworudyi+ Kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako.”+   Jehovha achatambanudza tsvimbo+ yesimba rako kubva muZiyoni,+ achiti: “Enda ukunde pakati pevavengi vako.”+   Vanhu vako+ vachazvipa nomwoyo unoda+ pazuva raunoenda neuto rako rehondo kunorwa.+ Mukubwinya kwoutsvene,+ kubva muchibereko chemambakwedza, Une boka rako remajaya akaita semadonhwe edova.+   Jehovha akapika+ (uye haazozvidembi)+ kuti: “Iwe uri mupristi nokusingagumi+ Maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki!”+   Jehovha ari kuruoko rwako rworudyi+ Achaputsa-putsa madzimambo pazuva rokutsamwa kwake.+   Achatonga pakati pemarudzi;+ Achaita kuti zvitunha zviwande.+ Achaputsa-putsa mukuru anotonga nyika ine vanhu vazhinji.+   Achanwa mvura mumupata une rukova uri munzira.+ Ndokusaka achasimudza musoro wake.+

Mashoko Emuzasi