Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 101:1-8

Rwiyo rwaDhavhidhi. 101  Ndichaimba nezvomutsa worudo nokururamisira.+ Ndichakuimbirai, haiwa Jehovha.+   Ndichaita nokungwara nenzira isina mhosva.+ Muchauya rini kwandiri?+ Ndichafamba-famba mumba mangu nomwoyo wakarurama.+   Handizoisi chinhu chisingabatsiri pamberi pemaziso angu.+ Ndakavenga zvinoitwa nevaya vanotsauka;+ Hazvindinamatiri.+   Mwoyo usina kururama ngaubve kwandiri;+ Hapana chakaipa chandinoziva.+   Munhu wose anochera shamwari yake pakavanda,+ Ndinomuita kuti anyarare.+ Ani naani anozvikudza uye ane mwoyo unozvitutumadza,+ Handigoni kumushivirira.+   Maziso angu ari pane vakatendeka vari panyika,+ Kuti vagare neni.+ Munhu anofamba nenzira isina mhosva,+ Ndiye achandishumira.+   Hapana munyengeri+ achagara mumba mangu. Ani naani anoreva nhema, haazosimbiswi kwazvo+ Pamberi pangu.+   Mangwanani oga oga ndichaita kuti vakaipa vose vari panyika vanyarare,+ Kuti ndiparadze vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza+ vari muguta+ raJehovha.

Mashoko Emuzasi