Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jona 3:1-10

3  Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jona kechipiri, richiti:+  “Simuka, uende kuNinivhi guta guru, unorizivisa mashoko+ andichakuudza.”  Jona akabva asimuka, akaenda kuNinivhi maererano neshoko raJehovha.+ Zvino Ninivhi rakanga riri guta guru kuna Mwari,+ raida mazuva matatu kuti ufambe kusvika kwarakaperera.  Jona akazopinda muguta racho, akafamba rwendo rwezuva rimwe chete, akaramba achizivisa kuti: “Kwangosara mazuva makumi mana, uye Ninivhi richaparadzwa.”+  Zvino vanhu vomuNinivhi vakatanga kutenda muna Mwari,+ vakazivisa kuti vanhu vatsanye uye vapfeke masaga,+ kubvira kumukuru wavo kusvikira kumuduku wavo.  Shoko racho parakasvika kuna mambo weNinivhi,+ akabva asimuka pachigaro chake choumambo, akabvisa nguo yake yebasa, akapfeka masaga, akagara pasi mumadota.+  Akaitawo kuti zvishevedzerwe, uye zvitaurwe muNinivhi, maererano nomurau wamambo nevakuru vake, zvichinzi: “Hapana munhu kana chipfuwo, kana mombe kana makwai, zvinofanira kumboravidza chinhu. Hapana chinofanira kudya zvokudya. Hazvifaniri kunyange kunwa mvura.+  Vanhu nezvipfuwo ngazvifuke masaga; uye ngavashevedzere kuna Mwari nesimba, mumwe nomumwe atendeuke+ panzira yake yakaipa nepakuita zvechisimba zvaiva mumaoko avo.  Ndiani anoziva kana Mwari wechokwadi angachinja, akazvidemba,+ akadzora kutsamwa kwake kukuru, kuti tirege kuparara?”+ 10  Zvino Mwari wechokwadi akaona mabasa avo,+ kuti vakanga vatendeuka panzira yavo yakaipa;+ naizvozvo Mwari wechokwadi akazvidemba+ pamusoro pedambudziko raakanga ataura kuti aizovaunzira; akarega kuriunza.+

Mashoko Emuzasi