Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 23:1-17

23  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Kunyange nhasi kunetseka+ kwangu kupandukira; Ruoko rwangu ruri kurema nokuda kwokugomera kwangu.   Haiwa, kudai ndaiziva kwandingamuwana!+ Ndaizoenda kunzvimbo yake yaanogara isingachinji.+   Ndaizoendesa mhosva inofanira kutongwa pamberi pake, Uye ndaizozadza muromo wangu nokupikisa;   Ndaizoziva mashoko aanondipindura nawo, Uye ndaizofunga zvaanondiudza.+   Aizorwisana neni nesimba rake guru here? Haiwa, kwete! Chokwadi aizonditeerera.+   Ikoko munhu akarurama aizoruramisa zvinhu naye, Uye ndaizobva kumutongi wangu ndasunungurwa pamhosva nokusingaperi.   Tarirai! Ndinoenda kumabvazuva, asi iye haasi ikoko; Uye ndinodzokazve, asi handimuoni;+   Ndinoenda kuruboshwe kwaari kushandira, asi handimuoni; Iye anotsaukira kurudyi, asi handimuoni. 10  Nokuti anonyatsoziva nzira yandinoshandisa.+ Pashure pokunge andiedza, ndichabuda ndakaita sendarama.+ 11  Tsoka yangu yakatsika makatsika tsoka dzake; Ndakachengeta nzira yake, uye handitsauki.+ 12  Handibvi pamurayiro wemiromo yake.+ Ndakachengeta mashoko omuromo wake+ kupfuura zvaanoda kwandiri. 13  Iye anongofunga nezvechinhu chimwe chete, ndiani angamudzivisa?+ Mweya wake une zvaunoda, uye iye achazviita.+ 14  Nokuti achanyatsoita zvaanoda kwandiri,+ Uye zvinhu zvakadai zvizhinji kwaari. 15  Ndokusaka ndichinetseka nokuda kwake; Ndinonyatsofunga nezvake, uye ndinomutya.+ 16  Chokwadi Mwari akaita kuti mwoyo wangu utye,+ Uye Wemasimbaose aita kuti ndinetseke.+ 17  Nokuti handina kuitwa kuti ndinyarare nerima, Kana kuti nokuti rima rafukidza chiso changu.

Mashoko Emuzasi