Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 45:1-5

45  Iri ndiro shoko rakataurwa nomuprofita Jeremiya kuna Bharuki+ mwanakomana waNeriya paakanyora mubhuku mashoko aya akabva mumuromo maJeremiya+ mugore rechina raJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, zvichinzi:  “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri pamusoro pako, haiwa iwe Bharuki,  ‘Iwe wakati: “Zvino ndava nenhamo,+ nokuti Jehovha awedzera shungu pakurwadziwa kwangu! Ndaneta nokugomera kwangu, uye handina kuwana nzvimbo yokuzororera.”’+  “Uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha: “Tarira! Ndichaputsa zvandakavaka, uye ndichadzura zvandakadyara, iyo nyika yacho yose.+  Asi iwe, unoramba uchizvitsvakira zvinhu zvikuru.+ Usaramba uchitsvaka.”’+ “‘Nokuti tarira ndichaunza dambudziko panyama yose,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ndichakupa mweya wako sechinhu chakapambwa munzvimbo dzose dzaungaenda.’”+

Mashoko Emuzasi