Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 39:1-8

39  Panguva iyoyo Merodhaki-bharadhani+ mwanakomana waBharadhani mambo weBhabhironi+ akatumira tsamba nechipo+ kuna Hezekiya, pashure pokunge anzwa kuti akanga achirwara asi akanga asimbazve.+  Naizvozvo Hezekiya akavafarira,+ akavaratidza imba yake yepfuma,+ sirivha nendarama nemafuta ebharisamu+ nemafuta akanaka neimba yezvombo+ zvake zvose nezvose zvaiva papfuma yake. Hapana chinhu chavasina kuratidzwa naHezekiya muimba yake+ uye munzvimbo yake yose yaaitonga.+  Pashure paizvozvo muprofita Isaya akapinda maiva naMambo Hezekiya akati kwaari:+ “Varume ava vati chii, uye vauya kwauri vachibva kupi?” Naizvozvo Hezekiya akati: “Vauya kwandiri vachibva kunyika iri kure, kuBhabhironi.”+  Iye akati: “Vaonei mumba mako?”+ Hezekiya akati: “Vaona zvose zviri mumba mangu. Hapana chandisina kuvaratidza papfuma yangu.”  Zvino Isaya akati kuna Hezekiya:+ “Chinzwa shoko raJehovha wemauto,  ‘Tarira! Mazuva achauya, uye zvose zviri mumba mako nezvakaunganidzwa nemadzitateguru ako kusvikira nhasi zvichaendeswa kuBhabhironi.’+ ‘Hapana chichasiyiwa,’+ Jehovha adaro.  ‘Vamwe vanakomana vako vachabuda mauri, vauchabereka, vachatorwa+ uye vachava machinda+ mumuzinda wamambo weBhabhironi.’”+  Hezekiya akabva ati kuna Isaya: “Shoko raJehovha rawataura rakanaka.”+ Akatizve: “Nokuti rugare nechokwadi+ zvicharamba zviripo mumazuva angu.”+

Mashoko Emuzasi