Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 VaKorinde 3:1-18

3  Tiri kutangazve kuzvirumbidza here?+ Kana kuti, zvichida, sevamwe vanhu, tinoda tsamba+ dzokurumbidza dzinouya kwamuri kana dzinobva kwamuri here?  Imi ndimi tsamba+ yedu, yakanyorwa pamwoyo yedu inozivikanwa uye inoverengwa nevanhu vose.+  Nokuti munoratidzwa kuti muri tsamba yaKristu yakanyorwa nesu sevashumiri,+ isina kunyorwa neingi asi nomudzimu+ waMwari mupenyu, kwete pamahwendefa ematombo,+ asi pamahwendefa enyama, ipo pamwoyo.+  Zvino tine chivimbo+ chakadai kuna Mwari nokuna Kristu.  Kwete kuti isu tinonyatsokwanisa zvokuti tifunge kuti zvinhu zvose zvinobva kwatiri,+ asi kunyatsokwanisa kwedu kunobva kuna Mwari,+  uyo chokwadi akaita kuti tive vanonyatsokwanisa kuti tive vashumiri vesungano+ itsva yomudzimu,+ kwete yebumbiro remitemo rakanyorwa;+ nokuti bumbiro remitemo rakanyorwa rinotongera+ kufa, asi mudzimu unoraramisa.+  Uyezve, kana bumbiro remitemo rinokonzera rufu+ uye rakanga rakatemerwa nemabhii pamatombo+ rakavapo nokubwinya,+ zvokuti vana vaIsraeri vaisagona kuramba vakatarira chiso chaMosesi nokuda kwokubwinya kwaiva pachiso chake,+ iko kubwinya kwaizoguma,  nei kupiwa kwomudzimu+ kusingafaniri kutova nokubwinya+ kukuru kwazvo?  Nokuti kana bumbiro remitemo rinopa mhosva+ rakanga riine kubwinya,+ kupiwa kwokururama+ kuchatova nokubwinya+ kukuru kwazvo. 10  Chokwadi, kunyange chiya chakamboitwa kuti chive chinobwinya chakabviswa kubwinya muna izvozvi,+ nokuda kwokubwinya kunochipfuura.+ 11  Nokuti kana chaizoguma chakaunzwa nokubwinya,+ chinoramba chiripo chichatova nokubwinya kukuru kwazvo.+ 12  Naizvozvo, zvatiine tariro+ yakadaro, tinotaura tiine rusununguko rukuru rwokutaura, 13  tisingaiti sepaya pakaisa Mosesi chifukidziro+ pachiso chake, kuti vana vaIsraeri varege kuramba vakatarira kumugumo+ wechaizoguma. 14  Asi simba ravo rokufunga rakagomadzwa.+ Nokuti nanhasi chifukidziro ichocho chinoramba chisina kubviswa panoverengwa sungano yekare,+ nokuti inogumiswa naKristu.+ 15  Chokwadi, kusvikira nhasi pose panoverengwa Zvakanyorwa naMosesi,+ chifukidziro chinenge chiri pamwoyo yavo.+ 16  Asi pavanotendeukira kuna Jehovha, chifukidziro chacho chinobviswa.+ 17  Zvino Jehovha Mudzimu;+ uye pane mudzimu+ waJehovha,+ pane rusununguko.+ 18  Isu tose,+ patinoratidzira semagirazi kubwinya kwaJehovha+ nezviso zvisina kufukidzwa, tinoshandurirwa+ mumufananidzo+ wakafanana kubva pakubwinya kuenda pakubwinya,+ kungofanana nezvinoitwa naJehovha,+ uyo ari Mudzimu.

Mashoko Emuzasi