Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Timoti 3:1-16

3  Shoko iri rakatendeka.+ Kana murume chero upi zvake achitsvaka kuva mutariri,+ ari kuda basa rakanaka.  Naizvozvo mutariri anofanira kuva asina chaanopomerwa,+ murume ane mudzimai mumwe chete, ane tsika dzine mwero,+ ane pfungwa dzakanaka,+ akarongeka,+ anogamuchira vaeni zvakanaka,+ anokwanisa kudzidzisa,+  asiri chidhakwa chinokakavara,+ asingarovi,+ asi anonzwisisa,+ asingarwi,+ asingadi mari,+  murume anotungamirira imba yake zvakanaka,+ ane vana vanozviisa pasi nomwoyo wose;+  (chokwadi kana murume chero upi zvake asingagoni kutungamirira imba yake, achatarisira sei ungano yaMwari?)  kwete murume achangobva kutendeuka,+ kuti arege kuzvitutumadza nokudada,+ akawira mukutongwa kwaDhiyabhorosi.+  Zvakare, anofanirawo kupupurirwa zvakanaka kwazvo nevanhu vari kunze,+ kuti arege kuzvidzwa uye kupinda mumusungo+ waDhiyabhorosi.  Vashumiri vanoshumira+ vanofanirawo kuva vomwoyo wose, vasina mashoko maviri, vasinganyanyonwisi waini, vasingakari pfuma inowanikwa nenzira dzokusatendeseka,+  vanochengeta chakavanzika chitsvene+ chokutenda vaine hana yakachena.+ 10  Uyewo, ivava ngavatange vaedzwa+ kuti vanokodzera here, vozoshanda sevashumiri, zvavasina chavanopomerwa.+ 11  Vakadzi vanofanirawo kuva vomwoyo wose, vasingacheri vamwe,+ vane tsika dzine mwero,+ vakatendeka muzvinhu zvose.+ 12  Vashumiri vanoshumira ngavave varume vane mudzimai mumwe chete,+ vanotungamirira vana nedzimba dzavo zvakanaka kwazvo.+ 13  Nokuti varume vanoshumira zvakanaka vari kuzviwanira zita rakanaka+ norusununguko rukuru rwokutaura+ pakutenda muna Kristu Jesu. 14  Ndiri kukunyorera zvinhu izvi, kunyange ndiri kutarisira kuti ndichakurumidza kuuya kwauri,+ 15  asi kana ndikanonoka, kuti uzive kuti unofanira kuzvibata sei muimba yaMwari,+ iyo iri ungano yaMwari mupenyu, mbiru nechinhu chinotsigira+ chokwadi. 16  Chokwadi, chakavanzika chitsvene+ chokuzvipira kuna Mwari uku, zvechokwadi chikuru, chokuti: ‘Iye akaratidzwa pachena panyama,+ akanzi akarurama mumudzimu,+ akazviratidza kungirozi,+ akaparidzwa pakati pemamwe marudzi,+ akatendwa munyika,+ akagamuchirwa kudenga mukubwinya.’+

Mashoko Emuzasi