Verengera Bhaibheri paIndaneti kana kuti teerera rakarekodhwa. Kana uchida unogona kuritora. Bhaibheri remasaini riripowo. Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene iBhaibheri rakarurama, riri nyore kuverenga. Rakadhindwa mumitauro inopfuura 120. MaBhaibheri aya anopfuura 200 miriyoni akatopiwa vanhu.