Nyaya Dzeupenyu dzeZvapupu zvaJehovha

Pasi rese, pane varume nevakadzi vakaita kuti kunamata Jehovha kuve pekutanga muupenyu hwavo. Nyaya dzavo dzinokukurudzira uye dzinosimbisa kutenda kwako.

Nyaya Dzeupenyu Dziri Mumagazini Edu

Tarisa uone malink enyaya dzeupenyu dzakawanda dzeZvapupu zvaJehovha dzakabudiswa muNharireyomurindi neMukai! kubva muna 1955.

GEORGIY PORCHULYAN

“Kuda Kwandinoita Jehovha Kwandisimbisa”

Kuda kwaaiita kupedza udzvinyiriri uye kuva nerugare mupfungwa ndizvo zvakaita kuti azova mumwe weZvapupu zvaJehovha. Kuda kwaaiita Jehovha kwakamusimbisa makore aaishandiswa zvakaoma mune imwe nyika uye paaichengeta mudzimai wake airwara.

DAYRELL SHARP

Tichibatsirwa Nesimba raMwari, Hatidzokeri Shure

Pasinei nematambudziko, Dayrell naSusanne Sharp vakabatsira vanhu vanopfuura 130 kuti vasvike pakubhabhatidzwa.

MILTIADIS STAVROU

“Takaona Jehovha Achitichengeta Uye Achititungamirira”

Matambudziko akasangana naMilto nemudzimai wake Doris pavaiva mamishinari kuMiddle East akavadzidzisa kunyatsovimba naJehovha Mwari, kwete kuzvivimba.

Nyaya Dzeupenyu Dziri Mumagazini Edu

Tarisa uone malink enyaya dzeupenyu dzakawanda dzeZvapupu zvaJehovha dzakabudiswa muNharireyomurindi neMukai! kubva muna 1955.

MILTIADIS STAVROU

“Takaona Jehovha Achitichengeta Uye Achititungamirira”

Matambudziko akasangana naMilto nemudzimai wake Doris pavaiva mamishinari kuMiddle East akavadzidzisa kunyatsovimba naJehovha Mwari, kwete kuzvivimba.

DAYRELL SHARP

Tichibatsirwa Nesimba raMwari, Hatidzokeri Shure

Pasinei nematambudziko, Dayrell naSusanne Sharp vakabatsira vanhu vanopfuura 130 kuti vasvike pakubhabhatidzwa.

GEORGIY PORCHULYAN

“Kuda Kwandinoita Jehovha Kwandisimbisa”

Kuda kwaaiita kupedza udzvinyiriri uye kuva nerugare mupfungwa ndizvo zvakaita kuti azova mumwe weZvapupu zvaJehovha. Kuda kwaaiita Jehovha kwakamusimbisa makore aaishandiswa zvakaoma mune imwe nyika uye paaichengeta mudzimai wake airwara.

Sorry, there are no terms that match your selection.